Internasjonale trender innen medisin og empirisk samfunnsvitenskap

Alle kursene Evidence har arrangert har blitt godkjent av Norsk psykologforening (NPF), Den norske lægeforening (Dnlf), Norsk sykepleierforbund (NSF) eller Felles organisasjonen (FO).

Edna B. Foa

Edna B. Foa, Ph.D. University of Pennsylvania

Diagnostisering og behandling av PTSD: Eksponering (Prolonged Exposure)

Deltagere: Alle som arbeider klinisk med PTSD og komplekse multi-diagnostiske pasienter som f.eks. borderlinepersonlighetsforstyrrelse og avhengighetsadferd. Seminaret vil også være relevant for FoU innen dialektisk adferdsterapi (DBT), stressmedisinsk psykiatri og psykoterapiprosess.

Dr. Foa har motatt to Fulbright-utmerkelser som reflekterer hennes engasjement for internasjonalt samarbeid.

København: 16. - 19. mars 2009, kurset er fulltegnet.
Kursavgift og fagligprogram »

Stefan G. Hofmann

Stefan G. Hofmann, Ph.D., Boston University

Diagnostisering og behandling av panikklidelse og sosial fobi / sosial angst

Deltagere: Alle som arbeider klinisk med barn/ungdom eller voksne (PUT, DPS, BUP, PPT, sykehus, etc.) med angst, eller mer komplekse multi-diagnostiske pasienter med angst og f. eks. komorbid rusproblematikk og depresjon.

Få en faglig oppdatering fra en av verdens ledende forskere og behandlingsutviklere. Dr. Hofmann fikk svært gode tilbakemeldinger da han besøkte Norge i november 2006. Dr. Hofmanns siste bok "The Art and Science of Psychotherapy" (Routledge Mental Health) kom ut desember 2006.

Seminaret ble avholdt i Oslo, november 2006.
Kursavgift og fagligprogram »

Pål-Ørjan Johansen

Pål-Ørjan Johansen, Psykolog, Cand. Ph.D. NTNU

Diagnostisering og behandling av borderline personlighetsforstyrrelse: Dialektisk adferdsterapi (Dialectical Behavioral Therapy, DBT)

Deltagere: Alle som arbeider klinisk med barn/ungdom eller voksne (PUT, DPS, BUP, PPT, sykehus, etc.), med multiple og alvorlige problemer knyttet til regulering av følelser, impulsivitet, og selvskading.

Ta kontakt for gjesteseminar. DBT er en svært omfattende behandlingstilnærming, fagligeprogram kan tilpasses.

Oslo: TBA
Kursavgift og fagligprogram »

Robert J. Kohlenberg

Robert J. Kohlenberg, PhD, University of Washington

Adferdsvitenskap og Funksjonell Analytisk Psykoterapi (FAP)

Deltagere: Behandlere og behandlingsteam som arbeider med tyngere eller lettere psykiske lidelser slik som borderline, rus, depresjon, angst, tvangslidelser og personlighetsforstyrrelser. Seminaret gir en mulighet for en oppdatering på fundamentet og utviklingen av "third wave" adferdsterapier som for eksempel dialektisk adferdsterapi (DBT, FAP og ACT).

Seminaret gir en mulighet til å lære en adferdsorientert tilnærming til å forstå og øke den kurative rollen ved relasjonen mellom klient og terapeut. Psykodynamiske og kognitive terapeuter ønskes velkommen.

Kohlenberg er professor i psykologi ved Universitetet i Washington, hvor han også var Direktør for Klinisk Trening fra 1997-2004. Både FAP og DBT har sitt utspring ifra Universitetet i Washington.

Oslo: TBA
Kursavgift og fagligprogram »
John H. Halpern

John H. Halpern, M.D., Harvard Medical School

Hallusinogener og Ecstasy (MDMA): Skader, muligheter og forskning

Deltagere: Alle som arbeider med forebygging, opplysningsarbeid, behandling (PUT, DPS, BUP, PPT, sykehus, etc.) eller FoU innen rus og avhengighet. Eksperter innen narkotikapolitiet, offentlig forvaltning, forskere innen psykoterapi, psykofarmakologi, toksikologi og nevropsykologi.

Oslo: TBA
Kursavgift og fagligprogram »

Alan Marlatt G. Alan Marlatt, Ph.D. University of Washington

Mindfulness og avhengighetsadferd

Deltagere: Alle som arbeider med rus og avhengighet (pengespill, narkotika og alkohol). Seminaret vil være relevant for arbeid innen forebygging, skadereduksjon, forebyggende korttids intervensjoner, oppfølging, FoU, behandling, brukerorganisasjoner, samfunnsmedisin, helsepsykologi og forvaltning.

Lær overlappende evidensbaserte og effektive tilnærminger til avhengighetsadferd. Dr. Marlatt er pioner innen skadereduksjon, korte intervensjoner og forebygging av tilbakefall.

Seminaret ble avholdt i Oslo, des 2007
Kursavgift og fagligprogram »
George E. Vaillant, M.D.

George E. Vaillant, MD, Harvard Medical School

Positiv psykologi og lykkelig aldring

Målgruppe: Helsepersonell, forskere, studenter, pensjonister, ledere, media og andre med interesse for positiv psykologi og lykkelig aldring.

Seminaret ble avholdt i Oslo, okt 2007
Kursavgift og fagligprogram »